Valikko

Tule talkoolaiseksi tapahtumaan!


Ensi kesänä järjestettävien Kotkan Meripäivien ja The Tall Ships Racesin vapaaehtoisväelle pidetään kevään ensimmäinen infotilaisuus lauantaina 28.1. klo 14-16 Merikeskus Vellamossa.

Vapaaehtoisiksi ilmoittautuneille kerrotaan perustietoja eri tehtävien luonteesta ja muista käytännön asioista. Tilaisuudessa voi myös edelleen ilmoittautua vapaaehtoiseksi työntekijäksi.

Meripäivillä ja The Tall Ships Racesissa tarvitaan talkooväkeä mm. laivojen yhteysupseereiksi, tapahtuma-avustajiksi toimistoissa, avustajiksi mediakeskuksessa, siivouspartioon, kävijätutkimuksen tekoon, tapahtumainfoon ja Lasten Meripäiville.

Talkoolaiset saavat työstään palkkioksi T-paidan ja ruoan työpäivinä.

Ilmoittaudu mukaan täällä!

Fes­ti­vaa­lioh­jel­ma on ilmes­ty­nyt!

Kaik­ki pää­sy­li­put hel­pos­ti täältä!

Ylei­sessä Sau­nas­sa Grön, Paka­ri­nen ja Salo­kos­ki

Meripäivä­tu­be 2017

Puu­ve­ne­kes­kuk­ses­sa

Katu elää - sata­ma soi!

V2 Sata­ma­hal­lis­sa

MeripäiväA­ree­nal­la suo­ma­lai­sia täh­tiar­tis­te­ja

Itä­lai­tu­rin lava

Itä­lai­tu­ril­la

Kotka-lava 2017

kaup­pa­to­ril­la

Ystävän Ris­ti, Meripäivä-kirk­ko­kon­sert­ti, Kot­kan kirk­ko

Tie­dos­sa uusia paik­ko­ja ja uusia koko­nai­suuk­sia!

Meripäi­villä edis­tetään jouk­ko­lii­ken­nettä

Meripäi­vien kä­vijä­tut­ki­mus 2016

Meripäivä­pa­raa­tiin, mars!

Tie­naa hel­pos­ti ja tur­val­li­ses­ti, ryhdy koti­ma­joit­ta­jak­si!

Vuo­den 2016 käyn­ti­ti­las­tot: Meripäi­villä toi­sek­si eni­ten käyn­tejä