Meripäivien peruminen kaupunginhallitukseen

Kotkan kaupungin valmiusjohtoryhmä esittää Kotkan kaupunginhallitukselle Kotkan Meripäivien
perumista kesältä 2021. Ehdotus koskee myös Lasten Meripäiviä. Kotkan Meripäivät oli tarkoitus

järjestää 28. – 31.7.2021 Kotkan Sapokassa ja Arto Tolsa -areenan ympäristössä.

”Olemme seuranneet tilannetta ja laatineet erilaisia suunnitelmia tapahtuman toteuttamiseksi pitkin
vuotta, mutta lopulta tässä epävarmassa tilanteessa ei ollut muuta vaihtoehtoa. Tilanne on todella
harmillinen, mutta päätöksen jälkeen suuntaamme katseet vuoteen 2022, jolloin juhlitaankin isosti kun

Meripäivät täyttää 60 vuotta”, toteaa Meripäivien tapahtumapäällikkö Tiina Salonen.

Asia käsitellään seuraavassa Kotkan kaupunginhallituksen kokouksessa.
Tiedotamme asiasta lisää heti kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen.