Seppo Vanhanen ja Tiina Mertanen ovat Meripäivien neuvos ja neuvoksetar

Seppo Vanhanen ja Tiina Mertanen ovat tämän vuotiset Kotkan Meripäivien neuvos ja neuvoksetar.
Kotkan kaupunki valitsee meripäiväneuvoksen ja -neuvoksettaren vuosittain tunnustuksena merkittävästä panoksesta Kotkan ja kotkalaisuuden hyväksi. Neuvospari julkistettiin yleisölle keskiviikkoiltana Kotkan Meripäivien avajaisissa.

Meripäiväneuvokseksi valittu Seppo Vanhanen tunnetaan Kotkassa ja Meripäivillä ennen kaikkea perinnealus, kaljaasi Vivanin kapteenina. Vanhanen on kuljettanut Vivanilla lähes 50 vuoden ajan tuhansia kotkalaisia, puhumattakaan muualta Suomesta tulleista matkustajista. Parhaillaan Sepolla on menossa Vivanin ruorissa 48:s purjehduskausi.

Vanhasen merellinen elämä alkoi vuonna 1972, jolloin hän osallistui laitesukelluskurssille Sukellusseura Vesikoissa. Seuraavana vuonna Vanhanen vietti viikon Saaristomerellä kaljaasi Hvalilla järjestetyllä sukellusleirillä. Vuonna 1975 Sukellusseura Vesikoillle tarjottiin kaljaasi Vivania tukialukseksi, ja samalla perustettiin uusi Vivan-yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena on aluksen säilyttäminen Suomessa, harrastemerenkulun edistäminen, urheilusukellus ja vedenalaisen luonnon ja eliöstön vaaliminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi töitä ja toimintaa Vanhasella on riittänyt.

Seppo Vanhanen on paljasjalkainen kouvolalainen eli syntynyt kuivassa Kouvolassa Oikokadun varressa olleessa synnytyslaitoksessa 1947. Vuodesta 1975 alkaen hän on ollut kesäkotkalainen.

Seppo on ollut elämänsä aikana töissä Esson huoltoasemalla ja Teräs Oy:n Kouvolan konttorissa eri tehtävissä, viimeksi myyntipäällikkönä 1977 joulukuuhun asti.

Vuodesta 1978 vuoteen 1998 hän toimi tilitoimistoyrittäjänä ja sivutoimisena kaljaasi Vivanin omistajan Vivan-yhdistyksen sihteerinä, taloudenhoitajana ja kipparina.

Päätoiminen sihteeri, taloudenhoitaja ja kippari Vanhasesta tuli Vivanille vuonna 1998.

Merenkulun kuljettajankirjan Vanhanen suoritti Kotkassa merenkuluntarkastaja Gunnar Peipolle ja Rauman merenkulkuoppilaitoksessa syntyi koneenhoitajan tutkinto.

Kotkan Meripäivillä Seppo Vanhanen kävi ensimmäisen kerran heinäkuussa 1966 ollessaan suorittamassa asepalvelusta Karjalan Tykistörykmentissä Lappeenrannassa.
Vuodesta 1975 alkaen Vanhanen on ollut Kotkassa Meripäivien aikana joka vuosi erilaisilla teemoilla – ja aina kaljaasi Vivanin ruorissa.

Tuore meripäiväneuvoksetar Tiina Mertanen on puolestaan kotkalaisille tuttu museoihmisenä ja merihistorioitsijana. Tällä hetkellä Mertanen työskentelee Suomen kansallismuseon museopalvelujohtajana, jossa toimessa hän on ollut vuodesta 2016 lähtien.

Tiinan museoura alkoi, kun hän toimi vuosina 1990-2004 merihistorian tutkijana Kymenlaakson museossa Kotkassa.

Tuona aikana mm. Suomen merimuseon jäänmurtaja Tarmo korjattiin museolaivaksi Kotkan telakalla 1990-1992 ja sijoitettiin Kantasatamaan. Mertanen oli entisöintityöryhmän jäsen ja vastasi Kymenlaakson museossa uuden museokohteen näyttelyn ja yleisöpalveluiden suunnittelusta. Hän vastasi Tarmosta vuoteen 2004 ja tuotti sinne pieniä näyttelyitä.

Merihistorian tutkijana Mertasen tehtäviin kuului Kymenlaakson alueen meriarkeologinen tutkimus, joten hän opetteli sukeltamaan. Tiina Mertanen tuotti vuonna 1992 Suomen meriarkeologian historian ensimmäisen viistokaikuluotaustutkimuksen, Ruotsinsalmen taisteluiden alueella luonnollisesti.

Mertanen löysi merigeologien kanssa uusia hylkyjä ja sai siirrettyä jo tunnettujen hylkyjen sijaintitiedot digitaaliseen aikaan. Helsingin yliopiston Kotkan yksikön kanssa Mertanen oli järjestämässä meriarkeologian kursseja ja yhdellä niistä perustettiin Vehkalahden saaristossa Suomen meriarkeologinen seura 1995.

Vuonna 2004 hän siirtyi Suomen merimuseoon Helsinkiin tutkijan vakanssille merimuseon siirto-projektiin, liittyi uuden perusnäyttelyn suunnittelutiimiin ja osallistui merimuseon arkkitehtuurikilpailussa voittaneen ehdotuksen jatkojalostukseen ja museon siirron valmisteluun.

Vuosina 2006-2008 Mertanen työskenteli Museoviraston ja Kotkan kaupungin yhteisenä projektipäällikkönä, tulevan Merikeskus Vellamon ensimmäisenä yhteisenä työtekijänä ja käyttäjien yhteyshenkilönä rakennusprojektissa ennen kuin uusi museo avattiin Kotkan Kantasatamassa vuonna 2008.

Vuodesta 2010 lähtien Tiina Mertanen työskenteli Suomen merimuseon johtajana, tuolloin vuosikymmenen ensimmäisellä puoliskolla toiminnan johtamisen rinnalla tehtiin mm. pohjatyötä vuonna 2019 avatun Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyn, Tarmon telakoinnin ja Kemin kunnostuksen saamiseksi rahoitusputkeen – melko haastavissa pienenevien toimintamäärärahojen ja resurssien maailmassa.

Koulutukseltaan Mertanen on filosofian maisteri Jyväskylän yliopistosta, josta hän valmistui vuonna 1990. Lisäksi hän on suorittanut kotimaan liikenteen kansimiehen tutkinnon vuonna 2000.

Kotkan Meripäiville Tiina Mertanen osallistui ensimmäisen kerran vuonna 1990, jolloin kaupungissa vietettiin Ruotsinsalmen toisen meritaistelun 200-vuotismuistojuhlaa.

Pääyhteistyökumppanit

Menossa mukana