Tietosuoja

REKISTERIN NIMI

REKISTERISELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kotkan kaupunki / Lasten kulttuurikeskus
Y-tunnus: 0160225-7
Postiosoite: Kirkkokatu 22 A, 48100 Kotka

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Nimi: Liina Ergma
Postiosoite: Kirkkokatu 22 A, 48100 Kotka
Puhelin: 040 868 1906
Sähköposti: liina.ergma@kotka.fi

3. Rekisterin nimi
Lasten Merilaulukilpailu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
Lasten Merilaulukilpailun osallistuminen ja siihen liittyvistä asioista tiedottaminen ja yhteydenotto.
Henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
alaikäisen henkilön huoltajan nimi,
mahdolliset luvat ja suostumukset, sekä
mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään millä tavalla, täytetään tähän.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei koko rekisterin osalta synny. Manuaalisesti käsiteltäviä tietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn ja arkistolain edellyttämän säilytysajan jälkeen.
Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.