Kotkan Meripäivistä selvitystyö

Kotkan Meripäivistä toteutettiin tammi-maaliskuussa 2023 selvitystyö. Tarkoituksena oli selvittää tapahtuman paras mahdollinen organisaatiorakenne, toiminnan ydin ja edellä mainituista valinnoista aiheutuvat taloudelliset vaikutukset. Selvityksessä tarkasteltiin myös mahdollisia synergiahyötyjä, joita syntyy elokuussa avattavan Satama Areenan kanssa. Tavoitteena oli, että Kotkan Meripäivät on jatkossakin yksi Suomen suurimmista festivaaleista, Kotkan kärkitapahtuma ja kaupungin matkailun vetonaula.

  • Meripäivien kehittämistarve on tunnistettu jo pitkään. Tapahtuma täytti viime kesänä 60 vuotta, joten nyt oli sopiva aika analysoida tarkemmin sen nykytilaa ja selvittää, miten Meripäivät säilyttää kiinnostavuutensa myös jatkossa, toteaa Kotkan kaupungin kulttuurijohtaja Tomi Purovaara.

Selvitystyön aineisto kerättiin haastattelemalla kaupunkiorganisaation henkilöitä ja tapahtuman sidosryhmiä, tutustumalla erilaisiin tausta-aineistoihin, tekemällä vertailut valituista suurtapahtumista ja kaupunkien tapahtumaorganisaatioista sekä työpalaveri- ja työpajatyöskentelyillä. Lähtötilanteessa todetaan, että Meripäivät on Kotkalle merkittävä tapahtuma, jonka aluetaloudelliset vaikutukset ovat vuosittain 12–18 M€. Kaupunki panostaa tapahtumaan taloudellisesti noin 500 000 euroa vuodessa. Myös Kotkan kaupunkistrategiassa tapahtumien ja Meripäivien rooli on näkyvä.

  • On Meripäivien kannalta hyvä, että kehitystyötä tehdään ja toimintaa tarkastellaan objektiivisesti. Tapahtuma-alan merkitys kasvaa koko ajan ja sitä myöten kilpailu ja myös kävijöiden laatuvaatimukset kasvavat, sanoo Kotkan tapahtumapäällikkö Tiina Salonen

Yksi keskeinen osa selvitystyötä on Meripäivien parhaan organisaatiorakenteen haarukointi. Nykyisellään tapahtuman järjestämisvastuu on Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluilla, joka tuottaa Meripäiviä osana yksikön muuta toimintaa. Selvityksessä todetaan, että tällä hetkellä monien kaupunkien tapahtumaorganisaatiot erillistyvät ja keskittyvät, jolloin myös tapahtumien koordinointi ja osaaminen keskittyy.

Selvityksessä esitellään organisaatiorakenteelle kolme vaihtoehtoa, joista yksi on toiminnan pysyminen sellaisenaan. Toinen vaihtoehto on Meripäivien järjestämisvastuun siirtäminen Satama Areenalle ja kolmas järjestämisvastuun ulkoistaminen kaupunkikonsernin ulkopuolelle. Muita esiteltyjä kehittämisalueita ovat mm. uusien yleisöjen tavoittaminen, paikallisen tapahtumaekosysteemin kasvu ja monipuolisuus sekä tapahtumien oheisinfran ja palvelujen tarjonnan kasvu.

Päätöksiä ei ole vielä tehty vaan seuraavaksi selvitys esitellään 17.5.2023 elinvoimavaliokunnalle, joka lausuu näkemyksensä selvityksestä 23.5.2023 kokoontuvalle hyvinvointilautakunnalle. Asia etenee kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen yksikön valmistelulla ja selvityksen jatkoaskeleita koskevia päätöksiä tehdään kesän jälkeen. Selvitystyö ei vaikuta tulevan kesän Meripäiviin tai sen järjestelyihin.

Selvityksen toteutti Kuusisto & Sahlstedt Oy ja sen tilasi Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut.

 

 

Pääyhteistyökumppanit 2023

Menossa mukana vuonna 2023