Ympäristölupaus ja Ekokompassi

Meripäivät on jo vuosia tehnyt töitä ympäristön kuormittamisen vähentämiseksi ja vuonna 2022 saavutettiin uusi etappi, kun Meripäiville myönnettiin Ekokompassi-ympäristösertifikaatti.

Ekokompassilogo. Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja. Meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.

Ekokompassi:

  • On ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti, joka auditoidaan ulkoisesti
  • Sisältää 10 kriteeriä joiden noudattamiseen organisaatio sitoutuu
  • Räätälöidään henkilökohtaisesti asiakkaan ja toimialan tarpeisiin
  • Pohjautuu ISO 14001 -standardiin (kansainvälinen ympäristöjohtamisen standardi)
  • On Suomen luonnonsuojeluliiton omistama

Voit tutustua Ekokompassin 10 kriteeriin osoitteessa https://ekokompassi.fi/oma-ekokompassi/10-kriteeria/

Ympäristölupaus

Meripäivillä on jo vuosia tehty toimenpiteitä ympäristövaikutusten huomioimiseksi, huolehdittu jätteiden lajittelusta ja otettu askeleita kohti vastuullisempaa tapahtumaa. Meripäivät sitoutuu Kotkan kaupungin strategisiin ympäristötavoitteisiin, kuten hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä ja muovin käytön vähentämiseen. Vuonna 2022 saavutettu Ekokompassi-ympäristösertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin 10 kriteerin noudattamiseen.

Meripäivillä on tavoitteena tehostaa jätteiden lajittelua, tapahtuman ympäristöviestintää sekä yhteistyökumppaneiden, alihankkijoiden ja myyjien sitouttamista yhteisiin ympäristöarvoihin. Lisäämme ohjelmaamme vuosittain pieniä ja suuria tavoitteita pyrkien vastuullisempaan tapahtumatuotantoon ja kannustamme erilaisia sidosryhmiä tekemään parhaansa ympäristöystävällisemmän tapahtuman puolesta.

Ympäristölupaus koskee Kotkan Meripäivät -tapahtumaa, sekä Lasten Meripäiviä, jonka osalta ympäristöviestintää ja -tekoja saadaan myös pienempien kävijöiden nähtäväksi.

Pääyhteistyökumppanit 2023

Menossa mukana vuonna 2023